Utskriftsvennlig versjon

4.4 Oversikt avleverte arkiv

Valle og Hylestad kommunearkiv vart ordna fyrste gong i 1979. Det blei ordna på nytt i 1999/2000. Det hadde då i mellomtida kome til mykje arkivmateriale av både ny og gamal dato og dette blei inkorporert i dei eksisterande arkivseriane så godt det let seg gjere.

Arkiva utgjer til saman om lag 55 hyllemeter.

Arkivmaterialet er ordna og katalogisert og katalog finn ein både hjå AAMA og kommunen.

Arkiva består av arkivsaker etter fylgjande kommunar:

 

1837-1902

Valle, Bykle og Hylestad ein kommune

1902- 1915

Valle og Hylestad ein kommune

1915-1962

Valle og Hylestad var eigne kommunar

1962 -

Valle og Hylestad ein kommune

 

  • arkiv etter Hylestad kommune dekker perioden 1828 til 1989
  • arkiv etter Valle kommune dekker perioden 1824 til 1997

Sjå arkivportalen: www.arkivportalen.no

Laster...