2 Reglement

LOVER OG FORSKRIFTER

Lov om arkiv (lov av 4. desember 1992 nr. 126)

Forskrift om offentleg arkiv (forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193)

Laster...